STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI

RÓWNAMY SZANSE



Osoby chętne do wsparcia naszej działalności zapraszamy do zakupu cegiełek. Dostępne są one w siedzibie Stowarzyszenia tj. w sekretariacie szkoły.

cegielka-1