STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI

RÓWNAMY SZANSEO Stowarzyszeniu

Od stycznia 2018 roku została zmieniona nazwa na Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „Równamy szanse”. Jesteśmy obecnie stowarzyszeniem działającym przy Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu.

Zmienił się również skład Zarządu.

Od 2007 roku przy Zespole Szkół Nr 5 w Toruniu działa Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „Równamy szanse”. Stowarzyszenie powołane zostało dla wspierania

kształcenia integracyjnego w naszej szkole, a także by służyć wsparciu rozwoju placówki.

Celem naszej działalności jest między innymi:

 • działania na rzecz wspierania kształcenia integracyjnego, a tym samym równanie szans w edukacji uczniom niepełnosprawnym,

 • pozyskiwanie funduszy na wspieranie działalności statutowej Zespołu Szkół nr 5 w Toruniu,

 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, Samorządów Uczniowskich, Rad Rodziców Szkoły,

 • integrowanie wokół spraw Zespołu Szkół nr 5 w Toruniu nauczycieli, rodziców, absolwentów, instytucji, firm i samorządów lokalnych, zamienić na: wokół spraw Szkoły Podstawowej nr 18

 • wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania.

Do najważniejszych działań podejmowanych w ostatnich latach należą:

 • integracyjne marsze na orientację – co roku we wrześniu
 • akcje charytatywne : Słodki tydzień (w tym roku „Muffinkowe andrzejki”), koncert Dzieci Dzieciom
 • obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (w okolicy 3 grudnia)
 • Światowy Dzień wiedzy na temat autyzmu „Niebiesko dla autyzmu”
 • realizacja projektów edukacyjnych i terapeutycznych m.in. plastyczny: „Ja i ty w barwach i zabawie” oraz projektów dzięki którym na terenie szkoły odbywają się zajęcia terapii integracji sensorycznej dla kilkanaściorga dzieci ze szkoły
 • szereg zawodów sportowych i konkursów pod patronatem Stowarzyszenia.

Zwracamy się zatem z gorącą prośbą o wsparcie działań naszego szkolnego Stowarzyszenia. Można zakupić cegiełki w cenie min. 5 zł.