STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI

RÓWNAMY SZANSEZarząd Stowarzyszenia

Prezes:Magdalena Bereska

Wiceprezes: Anna Drozdecka

Sekretarz: Małgorzata Ferenc

Skarbnik: Iwona Szczepańska

Członek: Milena Kijewska